Om Complete Consulting    Våre tjenester    Hvorfor benytte oss    Kontakt oss
  Økonomi og regnskap    IT-drift og utvikling    Eiendomsforvaltning    Styrearbeid og styreutvikling
 
  Økonomi og regnskap  
 

Vi tilbyr tjenester innen følgende fagområder:

 • Regnskap
 • Fakturering
 • Lønn
 • Prosjektregnskap
 • Årsoppgjør
 • Årsregnskap med noter
 • Likningspapirer
 • Bistand til styrets beretning
 • Generalforsamling
 • Aksjonæroppgaver

 

 • Selvangivelse for næringsdrivende
 • Økonomisk rådgivning
 • Outsourcing av lønnsfunksjon og/eller lønnssupport
 • Merverdiavgift
 • Skatt og avgift
 • Fisjoner og fusjoner
 • Stiftelse/etablering av selskap
 • Attestasjonsoppgaver
 • Andre tjenester kan også tilbys på forespørsel
 • Systemleverandør
  Complete Consulting AS   Instituttveien 10, 2027 Kjeller   tlf 64 84 44 00   mail: tt@completeconsulting.no 
Business partner med